Afspraken Carbidschieten 2013

Franeker – “Sjitte sûnder gedonder”! Dat is de slogan van de gemeente Franekeradeel en misschien stelt u zich de vraag: Mag het Carbidschieten dit jaar ook weer ? Het antwoord is simpel: ja, onder bepaalde voorwaarden wel! ik wil carbidschieten….. wat zijn de regels en wat moet ik doen? Meld je aan bij de Gemeente Franekeradeel. van […]