Automaatje: Word vrijwilliger of deelnemer

De Skûle Welzijn is in oktober in Waadhoeke gestart met ANWB AutoMaatje. Binnen Fryslân is dit een nieuwe aanpak waarbij vrijwilligers met hun eigen auto minder mobiele plaatsgenoten terugbrengen in de maatschappij. Groot maatschappelijk probleem Ruim 1.000.000 mensen raken steeds meer geïsoleerd van de buitenwereld omdat hun mogelijkheden om naar buiten te gaan, bijvoorbeeld door […]

Boukje Tol maakt eerste AutoMaatje-rit van Fryslân

De Skûle Welzijn start in Waadhoeke met ANWB AutoMaatje. Binnen Fryslân is dit een nieuwe aanpak waarbij vrijwilligers met hun eigen auto minder mobiele plaatsgenoten terugbrengen in de maatschappij. Wethouder Boukje Tol zal op 3 oktober om 16.15 uur bij Dorpshuis Nij Franjum in Marsum de eerste rit maken met een minder mobiele inwoner van Waadhoeke. […]