Herdenking sterfdag Jan Bogtstra *foto’s*

In verband met de 100 ste sterfdag  van Jan Bogtstra hebben een aantal ereleden eer gebracht aan zijn graf. Met het leggen van een krans door de voorzitter Ludwig Seerden en het oudste lid, dhr. Appie Grijpma is aan dit feit gestalte gegeven.  Jan Bogtstra