CDA bijeenkomst met zorgaanbieders in Nij Bethanië Tzummarum

Niet toevallig dat het CDA in Tzummarum een avond over de zorg organiseert. Het bericht over een mogelijke sluiting van zorgcentrum Nij Betanië is nog vers. Gelukkig is dat in ieder geval afgewend. De vier CDA-afdelingen in Noordwest Fryslân, Harlingen, Franekeradeel, Menameradiel en het Bildt werken aan hun verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. […]