Een ontspannen weekendje weg voor mantelzorgers

Vanaf 2015 is de landelijke regeling van het mantelzorgcompliment vervallen en zijn gemeenten verantwoordelijk voor de waardering en ondersteuning van mantelzorgers. Er worden verschillende activiteiten en vormen van ondersteuning georganiseerd voor mantelzorgers. Een daarvan is het regionale respijtweekend. Het respijtweekend is bedoeld voor mantelzorgers die langdurig en intensief voor een naaste zorgen en waarbij sprake […]