1000 kinderen kijken naar Pjutten en beukers in Museum Martena

De tentoonstelling ‘Pjutten en beukers. Friese kinderportretten 1550-1800’ in Museum Martena loopt als een trein. Behalve bij veel volwassenen is de tentoonstelling ook populair bij kinderen. Duizend stuks zijn er in acht weken bij de tentoonstelling geweest.

Groepen 1 en 2 van de Skeakel bezoeken Museum Martena

Donderdag 19 februari 2015 brachten groep 1 en 2 van basisschool de Skeakel uit Sexbierum een bezoek aan het Martena museum. Op de Skeakel zijn de kinderen de afgelopen 3 weken bezig geweest met het thema kunst en een bezoek aan het museum

Museum Martena: Leibanden, valhoeden en mouwspleten.

Leibanden, valhoeden en mouwspleten. De kleding van de Friese pjutten en beukers in de zeventiende eeuw. Bij de tentoonstelling Pjutten en beukers. Friese kinderportretten 1550-1800 in Museum Martena vertelt kunsthistorica Catharine de Jong zondagmiddag