Keuze uit drie namen voor nieuwe gemeente, Bildts geen optie.

Alle inwoners van de toekomstige gemeente, met nu nog de werknaam Westergo mogen na de zomer kiezen uit drie voorstellen voor de definitieve gemeentenaam. Daarmee komt de stuurgroep die de herindeling van het Bildt, Franekeradeel, Menameradiel