Bondsbureau KNKB welkom in Franeker

Het college van burgemeester en wethouders van Franekeradeel ziet het bondsbureau van de KNKB graag terugkeren naar Franeker. Het college heeft dit in een brief kenbaar gemaakt aan de KNKB. De toekomstige huisvesting van het bondsbureau staat op de