D66 verontwaardigd over onderhoud Franeker bos

Omdat wandelaars, fietsers en andere recreanten zich ergeren aan het onderhoud van het Franeker bos stelt Govert Geldof (D66) vragen aan het college van B&W. Hij vraagt het college voor april 2016 te komen met een plan van aanpak voor