Raadsleden en Wethouders beëdigd in bomvolle raadszaal *foto’s*

In een stampvolle en splinternieuwe raadszaal heeft waarnemend burgemeester Hayo Apotheker de eerste bijeenkomst van de gemeenteraad van de nieuwe gemeente toegesproken, tevens zijn de raadsleden en de vier wethouders beëdigd. Het coalitie akkoord werd vastgesteld en bestaat uit de CDA, FNP en Sam. Marcel Teensma was erbij en maakte de volgende foto-impressie    

Coalitieakkoord CDA, FNP en SAM in Waadhoeke

Woensdagmiddag 20 december wordt het coalitieakkoord van Waadhoeke 2018 – 2022 gepresenteerd in het stadhuis van Franeker. Hierbij zullen de formateur, de heer Theo Joosten, en de lijsttrekkers van CDA, SAM en FNP aanwezig zijn. De informateur was oud Franekeradeel burgemeester Fred Veenstra

Informateur stelt college voor van CDA met SAM en FNP

Informateur Fred Veenstra heeft zijn rapport over de mogelijke coalitie van Waadhoeke aangeboden aan het CDA. Hij heeft de winnaar van de verkiezingen, het CDA, voorgesteld om een coalitie met SAM en FNP nader te onderzoeken. Het CDA heeft zijn advies omarmd en het vrijdagmiddag 1 december gedeeld met de overige partijen. Na de winst […]

CDA grootste partij in Waadhoeke

De voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen (vrijdag komt de officiële uitslag) voor de gemeente Waadhoeke is gewonnen door het CDA. Caroline de Pee liet op Omrop Fryslân weten dat ze zeer tevreden is met deze uitslag! De voorlopige uitslag, die woensdagavond door burgemeester Eduard van Zuijlen bekend werd gemaakt luidt: CDA 8 zetels SAM 6 […]

Jong en oud doet aan zwerfafval actie!

Zaterdag 14 oktober  heeft CDA Waadhoeke mee gedaan aan de zwerfafvalactie “Samen Fryslan Schoon”. Op deze manier wilde ze aandacht vragen voor het zwerfafvalprobleem. De actie vond plaats vanuit vier plaatsen van de nieuwe gemeente Waadhoeke.  Aan het eind van de ochtend werd het afval gezamenlijk gestort in de Milieustraat Franeker. Vanuit Franeker, Ouwe Syl, […]

CDA Waadhoeke strijdt mee tegen zwerfafval

Zaterdag 14 oktober  doet CDA Waadhoeke mee aan de zwerfafvalactie “Samen Fryslân Schoon”. Op deze manier wil zij aandacht vragen voor het zwerfafvalprobleem. De actie vindt plaats vanuit vier plaatsen van de nieuwe gemeente Waadhoeke.  Om 12.30 uur wordt het afval gezamenlijk gestort in de Milieustraat Franeker. Vanuit Franeker, Ouwe Syl, Berltsum en Winsum zullen […]

CDA Waadhoeke bezoekt glastuinbouw

De Glastuinbouw is een belangrijke bedrijfstak in de gemeente Waadhoeke. Daarom ging CDA Waadhoeke een middagje in de tomaten!  CDA Waadhoeke vindt dat de glastuinbouw door de gemeente gekoesterd moet worden. Bedrijven moeten een vast aanspreekpunt hebben bij de gemeente. Kwekerij ‘It Wiid’ In Wier is al enige jaren Kwekerij ‘It Wiid’ van de sociale werkvoorziening […]

Caroline de Pee lijsttrekker CDA-Waadhoeke

de Franeker Caroline de Pee, de huidige CDA-wethouder van de gemeente Franekeradeel is de CDA lijsttrekker voor de komende verkiezingen van de nieuw te vormen gemeente Waadhoeke. Als tweede  staat raadslid in Menameradiel  J. J. Zijlstra uit Dronryp en als derde staat op de voorlopige CDA lijst N. Haarsma CDA-wethouder in het Bildt. De leden […]

CDA afd. het Bildt, Franekeradeel en Menameradiel naar fusie.

In aanloop naar de vorming van de nieuwe gemeente Waadhoeke gaan de drie afdelingen nu al fuseren. Dit is mogelijk door een recente statutenwijziging van het landelijke CDA. Het eerder gevormde CDA overgangsbestuur grijpt dit aan om al voor de herindeling de

Provinciale CDA-politici bezoeken Franeker

Woensdag 11 maart waren de provinciale CDA-politici Sander de Rouwe en Sietske Poepjes in Franeker om vragen van Franekers te beantwoorden. Ook Be de Winter van het Waterschapsbestuur was aanwezig. Het ontvangst was in Bakkerij van der Kloet

Sander de Rouwe en Sietske Poepjes in Franeker

Woensdag 11 maart zijn Sander De Rouwe, CDA lijsttrekker bij de Provinciale staten en nu nog tweede Kamerlid, en gedeputeerde Sietske Poepjes te gast bij CDA Franekeradeel.Uiteraard leven er onder de lokale CDA-politici voldoende vragen,

CDA bezoekt unieke zorgvoorziening in Tzum

CDA Franekeradeel volgt de ontwikkelingen in de zorg op de voet. Hoe pakt de gemeente Franekeradeel haar nieuwe zorgtaken op met de gebiedsteams? En wat zijn de financiële gevolgen voor betrokkenen? Met de zorg- en leerboerderij Lyts Tolsum

CDA bijgepraat: onveilige wegen Oosterbierum en Tzummarum

De provinciale weg N393 door Oosterbierum en Tzummarum zorgt door het vele gebruik van auto’s en vrachtwagens voor onveiligheid. Niet voor niets trokken dorpsbewoners aan de bel. CDA-lijsttrekker Caroline de Pee en Statenleden Fenny Reitsma en Henk van der Veen spraken donderdag 30 januari in Firdgum over de situatie. Met een bakje kofje. Infrastructurele knelpunten […]

Caroline de Pee nieuwe Lijsttrekker CDA Franekeradeel.

Op de Ledenvergadering van het CDA Franekeradeel is Caroline de Pee (36) gekozen als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadverkiezingen op 19 maart volgend jaar. Mevrouw de Pee is nu met haar eerste periode in de gemeenteraad bezig en is fractievoorzitter. Op de bijeenkomst werd bekend dat met de andere Noordwest-Fryslân gemeenten het Bildt, Harlingen en […]

Gedeputeerde Poepjes presenteert aanpak van Harinxmakanaal

Gedeputeerde Staten komt eind 2013 nog met een kostenplaatje om het van Harinxmakanaal geschikt te maken voor grotere schepen. Gedeputeerde Sietske Poepjes gaf inzicht in een offerte tijdens een CDA-werkbezoek. Scheepswerf Talsma in

CDA avond voor de ouderen- en gehandicaptenzorg

Tzummarum – De CDA-afdelingen Harlingen, Franeker, Menameradiel en Het Bildt waren vorige week op bezoek bij Nij Bethanië ter voorbereiding op hun verkiezingsprogramma’s. Nij Bethanië is druk bezig met verbouwingen, ondanks de aangekondigde