Themadagen cyberpesten en sexting succesvol

Afgelopen dinsdag en woensdag heeft de samenwerking tussen Het Jongerenwerk, Jeugdpolitie en de zorgcoördinator van de AMS geleid tot een interactief programma. Uit onderzoek voor het profielwerkstuk, in opdracht van Het Jongerenwerk,  van een groep havisten bleken de landelijke cijfers overeen te komen met Franekeradeel. Het geven van voorlichting over cyberpesten aan leerlingen en hun […]