D66 verontwaardigd over onderhoud Franeker bos

Omdat wandelaars, fietsers en andere recreanten zich ergeren aan het onderhoud van het Franeker bos stelt Govert Geldof (D66) vragen aan het college van B&W. Hij vraagt het college voor april 2016 te komen met een plan van aanpak voor

Gemeenteraadsverkiezing: De Roo trekt lijst D66 Franekeradeel

D66 Franekeradeel heeft haar kandidatenlijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezing van 19 maart 2014. Naast lijsttrekker Mark de Roo is de lijst voor de plaatsen 2 tot 10 als volgt: Govert Geldof (Tzum) – Theodoor Lap (Franeker) – Jan Maaskant (Franeker) – Baukje Boersma (Franeker) – Wim van Zalen (Franeker) – Piet Homminga (Franeker) – Henk […]