Leraren staking: Topsporters CIOS vangen school kinderen op!

Veel werkende ouders staan dinsdag 12 december voor een probleem wanneer de basisscholen gaan staken. Twee 3e jaars studenten van het CIOS Friesland College bieden een oplossing door in sporthal De Trije in Franeker een sportdag te organiseren. In samenwerking met de buurtsportcoaches van De Skûle Welzijn Franeker organiseren topsporters Josien Wijkhuijs (zwemmen) en Samantha van Lokven (karate Kata) […]

2e markt in de Trije met Zus & Zusss evenementen is een Feit!

Na het succes van de vorige indoor najaarsmarkt vinden de dames van Zus & Zusss evenementen dat het weer tijd is voor een gezellige Voorjaarsmarkt! Op zondag 19 maart is het zover en zal de Trije in Franeker weer worden omgetoverd tot het koopjes Mekka van Friesland!. Wat deze markt net even anders maakt dan een gewone markt […]

Programma Open Fries Kampioenschappen vanavond afgelast!

In verband met de weersgesteldheid heeft de organisatie van Timpaan Welzijn OFK besloten de wedstrijden voor woensdag 6 januari af te gelasten. De contactpersonen zullen telefonisch in kennis worden gesteld van dit besluit. 

Berichtgeving verkoop Sporthal de Trije onjuist

Franeker – Op verschillende online media en nieuwsdiensten wordt gesproken over de verkoop van Sporthal de Trije. Deze berichten zijn onjuist. Het college van B & W wil de bedrijfsvoering (exploitatie en het beheer) van sporthal

Franekeradeel wil sporthal de Trije verkopen

Franeker – Burgemeester en wethouders van de gemeente Franekeradeel willen sporthal de Trije privatiseren. Dit voorstel wordt op 20 juni in de gemeenteraad behandeld. De gemeente moet nu geld bijleggen op de exploitatiekosten.