Aanhouding op verdenking faillissementsfraude

De politie heeft op 29 mei jl. een 52-jarige man uit de gemeente Franekeradeel aangehouden en ingesloten voor verhoor op verdenking van faillissementsfraude en verduistering. Het onderzoek is gestart na aangifte door de curator. De verdachte zou goederen hebben onttrokken aan de failliete boedel van meerdere bedrijven gespecialiseerd in werkzaamheden