Geslaagde 25e Familie Van der Hem Partij *foto’s*

Op een zonovergoten Sjûkelân werd door de schooljongens, op zondag 9 juli, voor de 25e keer gestreden om de hoogste eer bij de, naar de Familie Gjalt en Janke Van der Hem  uit Haren Groningen vernoemde partij. Ook dit jaar was mevrouw van der Hem ,dit maal samen met haar zoon Lieuwe, zelf aanwezig om […]

Jan Bogtstra organiseert voor de 25e keer v/d Hem Partij.

Op zondag 9 juli organiseert KV Jan Bogtstra uit Franeker voor de 25e maal De Van der Hem Partij. De wedstrijd is vernoemd naar de Familie G.K. van der Hem uit Haren Groningen. Kaatsliefhebbers met Friese roots. Tot en met 2010 brachten de heer en mevrouw Van der Hem jaarlijks een bezoek aan Franeker tijdens […]

’t Sjûkelân strijdtoneel Fam. van der Hem Partij

’t Sjûkelân in Franeker was afgelopen zondag het toneel van de 23e familie van der Hem partij voor de schooljongens categorie. De schooljongens streden in een A en een B- klasse. Na een spannende eindstrijd kwam in de A-klasse het partuur