Het weer was gunstig gestemd voor de ljeppers

De ljeppers van de 3e klas (jeugd) mochten afgelopen zaterdag naar de mooie arena van It Heidenskip om daar hun fierljepwedstrijd te ljeppen. De fierljepwedstrijd begon om 10.00 uur en het weer was gunstig om goede prestaties neer te kunnen zetten echter de organisatie wou zo snel mogelijk beginnen omdat er regen werd verwacht.  Als […]

Het regende PR’s bij het Fierljeppen in Winsum 3e klas

Zaterdag werd er een 3e klas fierljepwedstrijd gehouden in Winsum. Het was een schitterende dag om te ljeppen en dat bleek al snel aan de eerste sprongen die gemaakt werden. De eerste jeugdljeppers verbraken bijna allemaal hun PR’s.