Raadsleden en Wethouders beëdigd in bomvolle raadszaal *foto’s*

In een stampvolle en splinternieuwe raadszaal heeft waarnemend burgemeester Hayo Apotheker de eerste bijeenkomst van de gemeenteraad van de nieuwe gemeente toegesproken, tevens zijn de raadsleden en de vier wethouders beëdigd. Het coalitie akkoord werd vastgesteld en bestaat uit de CDA, FNP en Sam. Marcel Teensma was erbij en maakte de volgende foto-impressie    

Coalitieakkoord CDA, FNP en SAM in Waadhoeke

Woensdagmiddag 20 december wordt het coalitieakkoord van Waadhoeke 2018 – 2022 gepresenteerd in het stadhuis van Franeker. Hierbij zullen de formateur, de heer Theo Joosten, en de lijsttrekkers van CDA, SAM en FNP aanwezig zijn. De informateur was oud Franekeradeel burgemeester Fred Veenstra

Informateur stelt college voor van CDA met SAM en FNP

Informateur Fred Veenstra heeft zijn rapport over de mogelijke coalitie van Waadhoeke aangeboden aan het CDA. Hij heeft de winnaar van de verkiezingen, het CDA, voorgesteld om een coalitie met SAM en FNP nader te onderzoeken. Het CDA heeft zijn advies omarmd en het vrijdagmiddag 1 december gedeeld met de overige partijen. Na de winst […]

CDA grootste partij in Waadhoeke

De voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen (vrijdag komt de officiële uitslag) voor de gemeente Waadhoeke is gewonnen door het CDA. Caroline de Pee liet op Omrop Fryslân weten dat ze zeer tevreden is met deze uitslag! De voorlopige uitslag, die woensdagavond door burgemeester Eduard van Zuijlen bekend werd gemaakt luidt: CDA 8 zetels SAM 6 […]

FNP Waadhoeke brengt verkiezingsprogramma in drie talen uit.

Het verkiezingsprogramma van FNP Waadhoeke wordt in het Fries, Bildts en Nederlands uitgebracht met elk een eigen voorkant die staat voor de taal en omgeving. De nieuwe gemeente Waadhoeke is qua talen een bijzondere. Het Fries, Bildts en Nederlands zijn met het Franekers levende talen welke dagelijks worden gebruikt. Volgens de partij is dit een […]

FNP Waadhoeke wil verbinden

Tijdens de bijeenkomst op 28 juni hebben de FNP Waadhoeke leden het programma en de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in november vastgesteld. Het overkoepelende thema is “FNP Ferbynt”; men wil de burgers en ambtenaren uit de verschillende gemeenten verbinden en vooral samen met de inwoners van Noordwest Fryslân  aan een gemeenschappelijke toekomst werken. De speerpunten […]

Jan Dijkstra lijsttrekker FNP Waadhoeke 

Bij de eerste FNP Waadhoeke bijeenkomst, die ook door de leden van de Frije Bilkerts werd bijgewoond, is Jan Dijkstra (Hitzum) gekozen tot lijsttrekker voor de herindelingsverkiezing op 22 november 2017. Dijkstra heeft 12 jaar voor de FNP in de gemeenteraad van Franekeradeel gezeten waarvan 8 jaar als fractievoorzitter.  De lijsttrekker wil uitgaan van eigen kracht: […]

Schriftelijke vragen FNP over gevaarlijke kruising Franeker

FNP Franekeradeel heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over het kruispunt op de rondweg (Burgemeester J. Dijkstraweg / A. van Voorthuijsenweg) waar met regelmaat forse ongelukken gebeuren. Eén daarvan was met dodelijke afloop, overige ongelukken met ernstig letsel en/of grote materiële schade. Het meest recente ongeluk was op zondag 7 januari 2017, toen opnieuw twee […]

FNP enthousiast over aanpak dorpshuis Ried

Werkbezoek raadsleden en statenleden. Een voorbeeld van een succesvolle aanpak ‘van onderen op’. Dat was de conclusie van raads- en statenleden van de FNP die een hele zaterdagochtend op werkbezoek waren in Franekeradeel. Met steun van gemeente, provincie, fondsen en

FNP Waadhoeke op Bildtse les

Taal is rijkdom, zo vindt de FNP. De partij is dan ook blij dat de nieuwe gemeente er een prachtig taalgebied bij krijgt. Het Bildts is ontstaan uit vermenging van bevolkingsgroepen (Hollanders en Friezen) in het nieuwe land, vanaf 1505. Een taal die zich ontwikkelde met

FNP op werkbezoek bij Loonbedrijf Westra

17 februari was de FNP Franekeradeel op werkbezoek bij Westra Loonbedrijf. Een prachtig familiebedrijf dat al sinds 1928 goed aangeschreven staat in de regio, met vestigingen in Franeker, Harlingen, Arum en Oosterbierum waar ongeveer 50 mensen werken. 

FNP werkbezoek Bijlsma Hercules in Franeker

De FNP Statenfractie en afdeling Franekeradeel zijn op werkbezoek geweest bij Bijlsma Hercules in Franeker. De afdeling had dit volgens fractievoorzitter Jan Dijkstra al langer op zijn verlanglijstje staan ‘omdat dit een groot bedrijf is dat voor een flinke stuk

FNP Frjentsjerteradiel haalt letters “Love Fryslân” naar AD 2014

U bent de loveletters (12 x 2,5 meter) vast al ergens anders in Fryslân tegen gekomen want ze zijn “on Tour” langs allerlei grote evenementen. Aangezien de FNP zelf op allerlei manieren Fryslân de liefde verklaart, kon het bijna niet anders dan dat deze partij het initiatief heeft genomen om de loveletters naar de AD te […]

Brug Ypeijsingel Franeker aangepast na vragen FNP

In de raadsvergadering van 21 mei heeft de FNP op aandringen van inwoners van onze gemeente vragen gesteld over het bruggetje achter de Sjaardemastraat naar de Ypeijsingel. FNP-woordvoerster Gea Iedema: “Het is een brug

FNP optimistisch over gemeenteraadsverkiezingen

De FNP is optimistisch over de op handen zijnde gemeenteraadsverkiezingen. “Het licht staat op groen.” Dat zei politiek leider Annigje Toering zaterdag op de nieuwjaarsreceptie fan de Fryske partij in Franeker. Voorafgaande aan de toespraak werd het beeld van Hotze Schuil aangeboden aan de directeur van het Kaatsmuseum (de als typetje verklede fractievoorzitter fan FNP-Frjentsjerteradiel). […]