De nieuwe Franicker ligt in de winkel

De 2018-editie van Franicker, het historische magazine van de Vrienden van de Stad Franeker, is verschenen. In dit nummer is een achtergrondartikel gewijd aan de inmiddels door velen bewonderde fontein ‘De Oortwolk’ van Jean-Michel Othoniel op de Breedeplaats. Hierin lezen we waarom er uiteindelijk voor deze plek is gekozen en wat eraan voorafging. In Franeker […]

Tijdschrift Franicker, editie 2017 verschenen

De jaaruitgave 2017 van het tijdschrift Franicker is verschenen. Ook deze keer weer met bijzondere artikelen die teruggrijpen op de geschiedenis van deze stad.  Zo is er een bijdrage van Pieter Breuker over het vorig jaar geopende Keatsmuseum en ook over de drie musea die eraan vooraf gingen. Een artikel gaat over het ontstaan van volkstuinen, ‘opdat de armlastigen zelf hun voedsel konden verbouwen’. Wist je […]

Historisch tijdschrift Franicker met eigentijdse uitstraling

Dat de studenten aan de universiteit van Franeker indertijd ook al geen lieverdjes waren, is te lezen in de nieuwste uitgave van Franicker. In dit historisch tijdschrift voor Franeker en omgeving leest u waarom de gouden valk op het Valckeniershuis vijf in plaats van vier tenen kreeg,

De nieuwe Franicker is uit

De veertiende editie van ‘Franicker’, een historisch tijdschrift  uitgegeven door de Vereniging Vrienden van de Stad Franeker, is verschenen.  Ieder jaar weer wordt de lezer getrakteerd op wetenswaardigheden uit de historie van Franeker