Franeker José Vroonland in top 10 op provinciale CDA lijst

De 55-jarige José Vroonland uit Franeker staat op een verkiesbare plek 6 van de kandidatenlijst van CDA Fryslân voor de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart 2015. Daarmee is de kans groot dat Franeker in maart 2015 weer een afgevaardigde heeft in de Friese Staten. Vroonland verruilt dan de lokale raad voor de bankjes in het Provinsjehûs. […]