Franeker in november: Van oude kaarten en sterren *foto’s*

Op vrijdag 18 november vond in Franeker een studiemiddag plaats van de Themagroep Geschiedenis van de Kartografie (zie https://www.geo-info.nl/geschiedenis-van-de-kartografie). Een dertigtal belangstellenden kwam bijeen in ‘De Stadsherberg’ alwaar hen een gevarieerd programma werd voorgeschoteld. De aanleiding voor de Themagroep om in Franeker bijeen te komen was de tentoonstelling ‘Varen op de sterren’. Die tentoonstelling is […]