Fusie Radio Eenhoorn en Radio Stad Harlingen.

Radio Eenhoorn(RE) is de lokale omroep voor de gemeente Waadhoeke (voorheen de gemeenten Menameradiel, Het Bildt en Franekeradeel); Radio Stad Harlingen (RSH) is de lokale omroep voor de gemeente Harlingen. Beide omroepen verzorgen al dertig jaar een scala aan programma’s voor de inwoners van hun gemeenten. Ze worden gerund door uitsluitend vrijwilligers, maar beide omroepen […]

Raad Franekeradeel voor de fusie

Franeker – De raad van Franekeradeel heeft donderdagavond ingestemd met het voornemen om samen te gaan met de gemeente Menameradiel, het Bildt en nog vier dorpen van de gemeente Littensradiel. De meeste raadsleden stemden

Herindeling Noordwest Friesland uiterlijk 1 januari 2018

Franeker – Uiterlijk 1 januari 2018 fuseren de gemeenten Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en vier dorpen van Littenseradiel tot één nieuwe gemeente. Dit stellen de colleges van B&W van Franekeradeel, Menameradiel