Groothandel Bergsma Franeker heeft predicaat Koninklijk

Medio april 2012 bestond Groothandel Bergsma 100 jaar. Er is toen door Groothandel Bergsma een aanvraag gedaan om het predicaat koninklijk te verkrijgen. Om dit predicaat te verkrijgen moest het bedrijf aan de volgende voorwaarden voldoen. · Zeer belangrijk zijn in haar vakgebied · 100 jaar of ouder zijn · Meer dan 100 medewerkers hebben […]