Geen overeenstemming over noodopvang in Hotel de Valk Franeker

Het COA en Woonstate B.V. hebben geen overeenstemming bereikt over de voorwaarden voor een noodopvang in voormalig Hotel de Valk. Beide partijen waren al een poosje in gesprek met elkaar over een noodopvang in het pand. Afgelopen dinsdag is het college van B & W hierover geïnformeerd. Noodopvang nog niet van de baan Het COA […]