Kaatsbroers van Wieren nog éénmaal voor het voetlicht *foto’s

De gebroeders van Wieren, welke kaatsliefhebber kent ze niet? De vier broers uit Marssum kwamen in de feesttent op kaatsveld nog één keer tezamen voor het voetlicht, het werd een bijzondere avond. Hierbij werd ook nog een cheque van 2500,- uitgereikt aan het Franeker Keatsmuseum! Auteur: Jelle Bangma schreef het volgende verhaal en Fotograaf Henk Bootsma […]