Kaatsverenigingen: Fam.Wetterau Fair play cup *foto’s*

Op zaterdag 11 april werd het Sjûkelân bevolkt door een grote groep jeugd, in verschillende leeftijdsklassen. Ruim 175 kinderen! Dit alles in het kader van Fair play (eerlijk spelen). Dit werd georganiseerd door “Kaatsfan” in