Franeker en Het Bildt – Van Hessel Martena tot Jan Kunst

Op 7 november geeft de heer dr. Kees Kuiken op uitnodiging van de stichting Frjentsjerter Universiteit een lezing over de Bildtse cultuurgeschiedenis in de Koornbeurs, Noord 2 te Franeker. Kees Kuiken is historicus met Bildtse roots en zeer bekend