LETSkring Franeker: Samen STERk Van ruilen komt… besparen!

LETSkring Franeker is in de lucht! LETS staat voor Lokaal Economisch Transactie Systeem, een ruilsysteem waar geen euro aan te pas komt. Stel je voor: Nancy doet de boekhouding voor Mark. Mark bakt een taart voor Robin. Robin poetst het huis voor Petra. Petra verstelt een broek voor Yvonne. En Yvonne verkoopt een laptop aan […]