Marinka en Marianna onderzochten Geluk in Franeker

Wij zijn Marinka Bruining en Marianne Fokkema en wij zitten op de CSG Anna Maria Van Schurman in Franeker. Voor school moesten wij een profielwerkstuk maken. Wij hebben gekozen voor het thema geluk. Onze hoofdvraag was: ‘In hoeverre hebben

Hoe gelukkig zijn de mensen in Franeker?

Marianne Fokkema en Marinka Bruining zijn bezig met een onderzoek in Franeker voor hun profielwerkstuk. In dit onderzoek wordt gekeken hoe gelukkig de mensen