OBS de Steven onder grote belangstelling geopend! *film*

Grondlegger Maurice de Hond opende dinsdagmiddag onder grote belangstelling de Openbare Basisschool de Steven in Franeker. De OBS de Steven is de tweede “Steve Jobs” school in Fryslân. Wat betekend dat nu een “Steve Jobs” school in Franeker, in de film van Rinus Bouma vertelt directeur Yde Koopmans

Open huis obs De Steven Franeker

Op dinsdag 15 november van 16.00 tot 18.00 uur houdt obs De Steven ‘open huis’. De Steven is sinds dit schooljaar gevestigd in het geheel vernieuwde schoolgebouw aan het Noorderbolwerk in Franeker. De hoogste tijd om de deuren te openen voor alle belangstellenden

Officiële aftrap Steve Jobsschool ‘obs De Steven’ Franeker

Op donderdag 12 mei vond de officiële aftrap plaats van obs De Steven: de eerste Steve Jobsschool in de gemeente Franekeradeel. Bij de start van het nieuwe schooljaar smelten de Franeker scholen obs Kleyenburg en obs De Fûgelflecht in deze nieuwe school samen.