Koninklijk echtpaar bezoekt Franeker *film*

Een kort streekbezoek van de Koning en zijn Koningin aan Franeker en Tzummarum op maandag 13 juni. Vele mensen zochten langs de route een mooi plekje en genoten van de toch wel bijzondere gebeurtenis. Onze cameraman Rinus Bouma heeft na een “beveiligingslek” in de

Kort Koninklijk bezoek aan Franeker *foto’s*

Na een kort bezoekje van het Koninklijke echtpaar aan Tzummarum ( zie foto’s Meinte Reitsma) ging de reis onder politiebegeleiding door naar Franeker. Daar bezochten de Koning en de Koningin onder andere het Koninklijke Planetarium om daar in stijl, een koets naar het heilige gras het Sjûkelân