Een meldpunt voor water: www.meldpuntwater.nl

Nederland is een waterland. We hebben rivieren, meren, sloten, plassen, zeeën, maar ook grondwater, drinkwater en riolering. Het beheer van al dat water ligt bij verschillende instanties. Merkt u dat er ergens iets mis gaat? Dan kunt u dat voortaan op één punt melden via de website www.meldpuntwater.nl. Uw melding komt dan automatisch bij de […]