Echtpaar Nauta 60 jaar getrouwd

Op dinsdag 2 juni vieren Simon Nauta en Tietje Leemburg hun 60-jarig huwelijksfeest. Burgemeester Veenstra heeft hen met dit heugelijke feit gefeliciteerd. Simon Nauta kwam uit een gezin van 18 kinderen hij woonde en groeide op

Tienjarig jubileum van Nauta’s botenverhuur in Hitzum

Nauta’s Botenverhuur in Hitzum bestaat 1 mei tien jaar. Wij begonnen ons bedrijf tien jaar geleden met drie Hanzepunters. De ‘vloot’ is inmiddels gegroeid met vier Hanzepunters, vier kano’s en een open rondvaartboot. Huurders kunnen op twee locaties