Nij-Westergo of Waadhoeke?

Start tweede stemronde ‘gemeente zoekt naam’ Dinsdag 3 november 2015 start de tweede stemronde van gemeentezoektnaam.frl. Inwoners van het Bildt, Franekeradeel, Littenseradiel (dorpen Winsum, Baaium, Spannum en Wjelsryp) en Menameradiel

Tweede stemronde Gemeentenaam: Nij-Westergo of Waadhoeke?

De inwoners van het Bildt, Franekeradeel, Menameradiel en vier dorpen van Littenseradiel kunnen van 3 tot en met 24 november 2015 opnieuw kiezen welke naam hun nieuwe (fusie-)gemeente krijgt. Burgemeester Tom van Mourik maakte

Franeker valt af! Nieuwe stemronde nieuwe gemeente naam

Vanavond is in het gemeentehuis van het Bildt de nieuwe gemeentenaam bekend gemaakt tijdens de bijeenkomst van de herindelingscommissie Westergo. Ongeveer 16500 (45.3 % van de stemgerechtigden) mensen hebben hun stem uitgebracht

FNP: Waadhoeke grote winnaar.

De naam Waadhoeke is de grote winnaar geworden bij een peiling die de FNP Franekeradeel gehouden heeft tijdens de Agrarische Dagen in Franeker. Kort geleden kregen alle

Uitleg bij de drie genomineerde namen

De drie namen die geselecteerd zijn door de naamgevingscommissie, maken de tongen flink los. Dat is mooi, want dan wordt er over gepraat. Er zijn ook vragen hoe de commissie nu precies tot deze drie namen is gekomen. Daarom geeft de