CDA besturen Noordwest Friesland slaan handen ineen.

Franeker – De CDA besturen van de Noordwest Friesland gemeenten het Bildt, Franekeradeel, Harlingen en Menameradiel hebben besloten om samen te gaan werken met oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen.  Het is