Zorgcentrum Botniastins zoekt notulist

Zorgcentrum “Het Botniahuis” in Franeker heeft onlangs een clientenraad voor bewoners opgestart. Deze raad bestaat uit bewoners die in het Botniahuis wonen. Zij vergaderen 1 keer per maand op de dinsdagochtend van 10 tot 11.30 uur.  Het Botniahuis is op zoek naar een goede notulist, die de notulen maakt tijdens deze vergaderingen. Belangstellenden kunnen zich […]