Overhandiging advies over Dijkstraat Oost

De binnenstadsmanager, de gemeente, de eigenaren en de ondernemers uit het oostelijke deel van de Dijkstraat in Franeker hebben de handen ineen geslagen om dat deel van de straat aantrekkelijker te maken voor (winkelend) publiek. Woensdag 4 juli overhandigde Ermin van Leeuwen – namens de ondernemers en eigenaren van de Dijkstraat – een advies aan […]

Goede resultaten project SpareSpace in Franeker

In april van dit jaar heeft de gemeente Franekeradeel het project SpareSpace financieel ondersteund. Doelstelling was om ondernemers tegen laagdrempelige voorwaarden te laten starten in het centrum en daarmee de leegstand tegen te gaan. SpareSpace regelt het pand, zoekt de starters en zorgt dat alle faciliteiten geregeld zijn. Vanaf 1 september hebben de drie ondernemers […]

Franeker versterkt imago universiteitsstad foto en film

Om de aantrekkingskracht voor ondernemers, nieuwe bewoners, bedrijven en toeristen te vergroten moet Franeker inzetten op de identiteit als oude academiestad. Maandagavond 26 september werd dit idee gelanceerd in een vol theater De Koornbeurs. De kwaliteitsgedachte

Binnenstadsmanager Franeker begonnen

Olaf Busch is vanaf 16 november de binnenstadsmanager van Franeker. Hiermee is een nieuwe stap gezet om Franeker als koopcentrum in de regio te versterken. Gemeente en ondernemers willen Franeker aantrekkelijker maken voor het