Noordwest Friesland ontregelt!

Een pilot van Commerciële Club Noordwest-Friesland Op vrijdagmiddag 23 maart 2018 ondertekenden Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, gemeente Harlingen, gemeente Waadhoeke en het programma Aan de slag met de Omgevingswet (Den Haag) een overeenkomst om samen te gaan werken in de unieke pilot “Noordwest Friesland ontregelt”. Het is de eerste keer dat een netwerk van ondernemers het initiatief neemt om […]