Aanleg rotonde Franeker-Noord van start, op- en afrit A31 dicht!

Aan de noordzijde van Franeker kruist de provinciale N384 met de op- en afrit van de rijksweg A31. Dit kruispunt is de laatste jaren drukker geworden en voldoet niet langer aan de eisen. Hierdoor zijn er relatief veel ongevallen en zijn Franeker en Dongjum minder goed bereikbaar.