Wie zijn de wijkagenten in Franeker en de dorpen *foto*

De politie krijgt regelmatig de vraag: “wie is de wijkagent van onze wijk?” Om wat duidelijkheid te scheppen hebben ze een overzichtje gemaakt: Foto van links naar rechts: Marten Wassenaar – Wijken: Binnenstad, Professorenbuurt, Rode dorp, Tuinen en Westelijk industrieterrein. Mirjam van der Laag – Wijken: Witzens, War, Sexbierummerplan, Keningspark en Kaatsersbuurt. Dorpen: Sexbierum, Pietersbierum, […]