NL-Doet actie van de wijkraad Professorenwijk te Franeker

Afgelopen zaterdag werd de buitenkant van het kerkgebouw van de Vrije Baptisten Gemeente, aan de Holwardastraat, eens grondig aangepakt in het teken van NL-Doet. Vele handen werden uit de mouwen gestoken om het gebouw er weer glanzend