Maarten de Bok opnieuw lijsttrekker.

De ledenvergadering van de PvdA Franekeradeel heeft opnieuw Maarten de Bok als lijsttrekker gekozen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Voor de derde achtereenvolgende keer, voert De Bok de lijst aan. Unaniem staan de leden achter

Wat moet er in Franekeradeel gebeuren van 2014 tot 2018?

Franeker – De fractie van de PvdA afdeling Franekeradeel nodigt u van harte uit om mee te denken en praten over wat er in de komende vier jaar wel of niet moet gebeuren in onze gemeente. Een werkgroepje heeft een eerste concept