Zeer geslaagde AED Reanimatie cursussen in Dorpshuis Hitzum

Op 12 en 19 januari jl werd er in het Dorpshuis van Hitzum de eerste van de in totaal drie cursusavonden AED training en Reanimatie gehouden. Onder leiding van de twee instructeurs Erwin Bouwhuis en Andries Fokkema van Lips Educatie Friesland kregen de 13 vrijwilligers les/training op het gebied van reanimatie en gebruik van AED’s. […]

Als iedere seconde telt! …..Kun jij reanimeren?

Donderdag 8 december was er in het dorpshuis van Hitzum een informatie bijeenkomst voor de dorpsbewoners over de aanschaf en gebruik van een AED. Na een welkomstwoord door Dorpsbelang kreeg Erwin Bouwhuis, verpleegkundige op de ambulance Franeker/Harlingen, de gelegenheid om meer te vertellen over nu en noodzaak van een AED in Hitzum. Elke week krijgen 300 […]

Bent u al AED-vrijwilliger / Burgerhulpverlener?

Franeker – Zeventien van de vierentwintig Nederlandse ambulanceregio’s hebben de handen ineengeslagen en samen een nieuw systeem opgezet om ruim veertigduizend burgerhulpverleners/AED-vrijwilligers te alarmeren wanneer in