Seniorenconsulenten actief in Gemeente Franekeradeel

Medio januari 2017 zullen in de gemeente Franekeradeel seniorenconsulenten op huisbezoek gaan bij (jonge) ouderen van 67+. Gestart zal worden in de wijken Schalsumerplan en Arkens, dit zal te zijner tijd uitgebreid worden met de andere wijken en dorpen in Franekeradeel. Zij kunnen met u meedenken en u adviseren hoe u zo lang mogelijk zelfstandig […]