Berichtgeving verkoop Sporthal de Trije onjuist

Franeker – Op verschillende online media en nieuwsdiensten wordt gesproken over de verkoop van Sporthal de Trije. Deze berichten zijn onjuist. Het college van B & W wil de bedrijfsvoering (exploitatie […]

Franekeradeel wil sporthal de Trije verkopen

Franeker – Burgemeester en wethouders van de gemeente Franekeradeel willen sporthal de Trije privatiseren. Dit voorstel wordt op 20 juni in de gemeenteraad behandeld. De gemeente moet nu geld bijleggen […]

error: Bericht Beveiligd!