Berichtgeving verkoop Sporthal de Trije onjuist

Franeker – Op verschillende online media en nieuwsdiensten wordt gesproken over de verkoop van Sporthal de Trije. Deze berichten zijn onjuist. Het college van B & W wil de bedrijfsvoering (exploitatie en het beheer) van sporthal

Franekeradeel wil sporthal de Trije verkopen

Franeker – Burgemeester en wethouders van de gemeente Franekeradeel willen sporthal de Trije privatiseren. Dit voorstel wordt op 20 juni in de gemeenteraad behandeld. De gemeente moet nu geld bijleggen op de exploitatiekosten.