Gedeputeerde Poepjes presenteert aanpak van Harinxmakanaal

Gedeputeerde Staten komt eind 2013 nog met een kostenplaatje om het van Harinxmakanaal geschikt te maken voor grotere schepen. Gedeputeerde Sietske Poepjes gaf inzicht in een offerte tijdens een CDA-werkbezoek. Scheepswerf Talsma in