StemWijzer gemeenteraadsverkiezingen Waadhoeke online

Vanaf vrijdag 20 oktober staat de StemWijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen op 22 november online. Kiezers uit de gemeenten Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke kunnen deze stemhulp gebruiken bij hun oriëntatie op de politieke partijen. Op 1 januari vormen zich drie nieuwe gemeenten in Fryslân. Waadhoeke ontstaat door een fusie van Het Bildt, Franekeradeel, Menameradiel en vier dorpen van Littenseradiel. […]