Zaterdag Tiny House evenement in Berltsum.

Op zaterdag 21 oktober is er een evenement rondom Tiny Houses in Berltsum. Het evenement is een vervolg op het door FNP Menameradiel gebrachte initiatiefvoorstel van 20 april j.l.. In ‘It Heechhout’ te Berltsum vindt zaterdag een evenement plaats rondom Tiny Houses. Het moet de behoefte aan dergelijke woningen in de gemeente peilen. Inmiddels hebben […]