Museum Martena: Zeldzaam gouden bijbelbeslag *foto*

De Ottema-Kingma Stichting (OKS) is erin geslaagd een bijbel uit het begin van de achttiende eeuw aan te kopen, voorzien van zeldzaam, luxueus goudbeslag. Het object was ooit eigendom van Suffridus Westerhuis, bewoner van het Martenahuis in Franeker. Het beslag werd gemaakt door de Leeuwarder edelsmid Jacobus Jongsma¬†(werkzaam tussen 1707 en 1726) en is voorzien […]