De Twirre in Dongjum opent haar deuren als tijdelijke woonruimte!

Nadat Openbare basisschool de Twirre in Dongjum haar deuren in juli als basisschool gesloten heeft, worden de deuren opnieuw geopend als tijdelijke woonruimte. CareX Fryslan, tijdelijke huisvester, heeft de school recent in beheer gekregen van de Gemeente Franekeradeel. CareX zorgt ervoor dat het pand tijdelijk weer een invulling krijgt, zolang de Gemeente Franekeradeel nog geen […]

Toekomst school Dongjum onzeker

De toekomst van openbare basisschool De Twirre in Dongjum is onzeker geworden. Het leerlingen aantal daalt spectaculair, aldus directeur Henk Hueting van scholenkoepel Radius in Franeker. De school opent maandag overigens gewoon de deuren en blijft ook zeker dit schooljaar open, maar het zal ook een jaar worden van discussie over de toekomst, zegt Hueting. […]

De Twirre uit Dongjum: Small Ships Race

De Twirre uit Dongjum hadden hun eigen Small Ships Race, De leerlingen hebben hun uiterste best gedaan om zo ver als mogelijk te roeien in de zogenaamde Canadese kano’s, Daarnaast zaten de juffen samen in één kano en kwamen steeds vast te zitten in het riet! Dit tot grote hilariteit van de schooljeugd. Een middag vol varen, zwemmen […]