Urker Mannenkwartet in concert

Tzummarum – Op zaterdag 3 september a.s. zal het Urker Mannenkwartet in samenwerking met de Kamper organist Gerwin van der Plaats een concert geven in de Martinuskerk te Tzummarum. Bijzondere medewerking wordt verleend door de bekende sopraan